Ministarstvo ekonomskog razvoja pozvalo je sve zainteresovane da se do utorka 19.januara prijave na besplatan kur

Ministarstvo ekonomskog razvoja pozvalo je sve zainteresovane da se do utorka 19.januara prijave na besplatan kurs na temu nove budućnosti održivog turizma u Crnoj Gori.

„Cilj kursa je unapređenje razumijevanja i dalji razvoj znanja i vještina preduzetnika za osmišljavanje ‘nove budućnosti’ održivog turizma u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Polaznici kursa će stečeno razumijevanje i nova znanja iskoristiti za kreativnost i osmišljavanje inovativnih novih eksperimetalnih ruta prekograničnog turizma, u jednoj od dvije važne oblasti sa potencijalom za dalje širenje.

To su sport i priroda i kulturno-istorijsko nasljeđe i lokalna agrohrana.

„Ministarstvo organizuje besplatan kurs za izgradnju kapaciteta pod nazivom Unapređenje znanja i vještina za izgradnju nove budućnosti pametnih i održivih turističkih destinacija, za zainteresovane kandidate i preduzetnike iz Crne Gore u oblasti održivog turizma“, navodi se u saopštenju.

Kurs će se održati online u periodu od 25. januara do 8. februara.

Kurs će ukupno trajati 40 sati i biće strukturiran u četiri modula koji će se sastojati od stručnih teorijskih prezentacija, grupnog kritičkog razmišljanja i diskusija na temu, analize biznis slučajeva, kao i individualnog rada na razvoju hipotetički novih eksperimentalnih ruta u prekograničnim oblastima Crne GoreAlbanije i Italije.

Detalji o kursu i prijavna dokumentacija mogu se naći na sajtu Ministarstva, a mejl osobe za kontakt je ranko.zekovic@mek.gov.me.

Kurs se realizuje u okviru IPA CBC projekta NEST.

Izvor: bokanews.me