Turistička organizacija Bar po prvi put organizuje nagradnu igru pod nazivom „Osmislite nam novu turističku atrakciju“

Turistička organizacija Bar po prvi put organizuje nagradnu igru pod nazivom

Osmislite nam novu turističku atrakciju“.

Pokažite svoju inovativnost i kreativnost.

Budite praktični, šarmantni, neobični.

Kriterijumi za odabir predloga su sledeći:

1. Da je predlog za opštu upotrebu;

2. Da je zabavnog karaktera i posjeduje sadržaj za djecu;

3. Da do sada nije direktno promovisan kroz turističku propagandu;

4. Da posjeduje potencijal za turističku valorizaciju;

 

Nagradni fond za učesnike:

I nagrada- 500,00 eura

II nagrada- 300,00 eura

III nagrada 200,00 eura

Rješenje mora biti skladno uklopljeno u predloženi prostor sa posebnom pažnjom prema komunikacijama oko i ka objektu/atrakciji, te učiniti ga uočljivim iz okruženja.

Predlozi treba da sadrže kratak tekstualni opis i priloge (u vidu fotografije i sl.) a u cilju valjanog opisa i argumentacije predloga.

Prijave sa materijalom poslati do 31. januara 2021. godine, neposredno ili putem pošte na adresu Turistička organizacija Opštine Bar, ulica Vladimira Rolovića broj 10, 85000 Bar, sa naznakom za nagradnu igru: „Osmislite nam novu turističku atrakciju“ u zatvorenoj koverti sa šifrom autora u uglu omota. Uz materijal je potrebno dostaviti ime autora, e-mail adresu i kontakt telefon.

Stručni žiri će u roku od deset dana od dana zatvaranja nagradne igre dodijeliti nagrade.

Vlasnička prava nagrađenih radova poslije isplate nagrada, prelaze u vlasništvo TO Bar, koja ih isključivo može koristiti u navedenu svrhu, u cjelini ili u segmentima.

Svoju saglasnost na gore pomenute uslove autor rada daje samim učešćem.

Turistička Organizacija Bar će za realizaciju prvonagradjene atrakcije opredijeliti do

10 000,00 eura, što učesnici u nagradnoj igri trebaju uzeti u obzir prilikom podnošenja predloga, kako bi realizacija istih bila moguća.

Izvor: visitbar.org