Širom svijeta najbrže su se oporavile nekretnine za izdavanje u privatnom vlasništvu i mali porodicni hoteli. USA Travel Today je objavila podatke prema kojima je

Širom svijeta najbrže su se oporavile nekretnine za izdavanje u privatnom vlasništvu i mali porodični hoteli. USA Travel Today je objavila podatke prema kojima je, od juna 2019. pa do novembra tekuće godine, popunjenost hotelskog smještaja na 27 tržišta širom svijeta pala za 77,3%, dok privatni smještaj bilježi značajno manji pad, 45,1%.

Tri su osnovna razloga zbog kojih turisti sve češće biraju privatni smještaj, a taj trend će se nastaviti i u 2021. godini:

Lakše je održavati socijalnu distancu – posebno su popularne kuće za odmor ili apartmani s posebnim ulazima;

Opremljenost apartmana i kuća za odmor – kuhinja koja se može koristiti pa tako održavati socijalnu distanci i duže boraviti u destinaciji;

U ruralnim destinacijama prevladava privatni smještaj, a ruralne destinacije su popularnije zbog bijega iz urbanih sredina gdje je teže održavati distancu – posebno su popularni smještaji u prirodi i mala porodična domaćinstva.

Izvor: www.rentoholic.com