Izmjene Javnog poziva za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

Shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-5225 od 27.11.2020.godine, kojim je Vlada je usvojila “Informaciju o dopuni Javnog poziva za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo objavljenog 18.08.2020.godine, a u vezi sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3705 od 23.07.2020.godine kojim je usvojen Treći paket socio-ekonomskih mjera”, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

Izmjene Javnog poziva
za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo

U tački I, stav 1, mijenja se i glasi:
“Pozivaju se zainteresovana fizička lica, privredna društva i preduzetnici kojI su registrovani za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti (u daljem tekstu: korisnik) da Ministarstvu održivog razvoja i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 31.12.2020. godine podnesu zahtjeve za subvencionisanje kamate na zaključene Ugovore o reprogramu namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo koji su ostvareni kod poslovnih banaka, Investicionog razvojnog fonda i međunarodnih finansijskih institucija – Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB), Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB), KfW banke i Svjetske banke (WB).”

U tački II, stav 1, alineja 4, mijenja se i glasi:

“- Da je sa poslovnom bankom, Investiciono razvojnim fondom ili međunarodnim finansijskim institucijama – Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB), Razvojnom bankom Savjeta Evrope (CEB), KfW bankom i Svjetskom bankom (WB), zaključio Ugovor o namjenskom kreditu za turizam i ugostiteljstvo;”

U tački III, stav 1, alineja 4, mijenja se i glasi:
“1) Kopiju Ugovora o namjenskom kreditu za turizam i ugostiteljstvo zaključenim sa poslovnom bankom, Investiciono razvojnim fondom ili međunarodnim finansijskim institucijama – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB), Razvojna banka Savjeta Evrope (CEB), KfW banka i Svjetska banka (WB).”
U tački III, stav 1, alineja 7, mijenja se i glasi:
“1) Potvrda od Investiciono razvojnog fonda, poslovne banke ili međunarodnih finansijskih institucija – Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB), Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB), KfW banke i Svjetske banke (WB), kojom se potvrđuje
– Da je korisniku odobren namjenski kredit za turizam i ugostiteljstvo sa navođenjem broja i datuma tog ugovora;
– Ukupan iznos obračunate kamate i mjesečni plan plaćanja kamate u periodu trajanja grejs perioda, a najduže do 24 mjeseca tokom kojih je korisnik dužan da vrši plaćanje;
– Ukupan iznos dospjele a uplaćene/neuplaćene kamate od dana potpisivanja Ugovora o reprogramu namjenskog kredita.

Ostali djelovi javnog poziva, objavljenog 18.08.2020.godine, ostaju nepromijenjeni.

Izvor: gov.me