Stari Bar je jedno od najstarijih naseljenih mjesta u Crnoj Gori i grad sa dugom i burnom istorijom, oko koga su lomile koplja mnoge vojske i osvajači

Stari Bar je jedno od najstarijih naseljenih mjesta u Crnoj Gori i grad sa dugom i burnom istorijom, oko koga su lomile koplja mnoge vojske i osvajači.
Izgrađen na mjestu neobičnom za primorske gradove, na nekoliko kilometara od obale, Stari Bar se nalazi u podnožju planine Rumije.

U italijanskim i engleskim spisima, Stari Bar je poznat pod nazivom Antivari, dok je u latinskom jeziku nazivan i Antibarium.

Rimski period

Zbog gusarstva Ilira i molbi za pomoć grčkih kolonista, koji
su živjeli na istočnoj obali Jadrana, Rimljani su zaratili protiv ilirske
kraljice Teute 229. godine p.n.e. Nakon dva rata, ilirska država je
srušena 168. godine p.n.e., a rimski konzul Lucije Ancije saopštio je
tada ilirskim vođama u gradu Skadru da će kraljevstvo biti ukinuto.

Nastaje period u kome dolazi do postepene romanizacije
domo­rodačkog stanovništva. Arheološka istraživanja na širem
području crnogorske obale dokazuju da su ilirski primorski gradovi
već u prvim decenijama I vijeka nove ere oživjeli i da su se teritorijalno proširili.
To je period kada romanizacija počinje sve intenzivnije da zahvata ilirski etnos
i taj proces će u dva sljedeća vijeka biti skoro završen.

Nijedan antički pisac konkretno ne pominje neko mjesto koje
se moglo nalaziti na prostoru Bara, kao što je to slučaj sa Budvom, Risnom i Ulcinjem.
Ipak, kao što su to potvrdila i arheološka istraživanja zadnjih decenija, otkriven
je veliki broj materijalnih svjedočanstava iz doba Rimskog carstva rasutih na velikom
broju lokaliteta u samoj blizini Bara od I vijeka p.n.e. do IV vijeka n.e.

U samom gradu najznačajniji tragovi rimske civilizacije pronađeni su sasvim slučajno.
Radi se o dijelovima rimskog sarkofaga iz 3. vijeka, na kojem je u reljefu uklesana
predstava iz grčke mitologije.
Riječ je o sceni „Lova na Kalidonskog vepra” ili “Meleagra”.
Mitološki prikaz heroja Meleagra veoma je raširen kod antičkih
spomenika sredine 3. vijeka i često se srijeće kao motiv na antičkim
bareljefima. Dva takva sarkofaga, koja su gotovo identična po kompoziciji sa
barskim, pronađena su u Saloni i u Eleuzini.

Najznačajniji nalaz iz rimskog perioda pored morske obale, na
mjestu današnjeg Novog Bara, je veliki komad arhitravne grede
antičkog hrama. Konkretno, riječ je o konstruktivnom elementu,
ukrašenom motivima rozete, astragala, pseudokonzola sa povijenim listovima,
jonskom kimom itd. Datuje se u period od 2. do 4. vijeka.

Pedesetih godina pronađen je i jedan mozaični pod blizu Luke,
a prokopavanjem kanala za drenažu u centru grada uništena je velika nekropola sa grobovima,
koji su bili napravljeni od krovnih tegula koji su sadržavali veliki broj grobnih priloga.
Poslije reformi cara Dioklecijana 297. ili 305-306. godine, izvršena
je potpuna administrativna reorganizacija rimskih provincija.
Teritorija današnje Crne Gore uklapa se većim dijelom u rimsku provinciju
Prevalis, koja je odvojena od provincije Dalmacije. Podjelom carstva
na Istočno i Zapadno, 395. godine, Prevalis, kome je pripadao Bar, je
priključen Istočnom carstvu. Administrativni centar provincije bio je u Skadru.

Izvor: Stari grad Bar, Vodič kroz vjekove, mojacrnagora.com
Foto: antivari.info, pixabay.com