TO Bar učestvuje na virtuelnoj međunarodnoj turističkoj berzi u Londonu