Near Old Bar there is a cultural and historical monument of nature that preserves traditional values ​​for more than 2000 years.

U blizini Starog Bara nalazi se kulturno-istorijski spomenik prirode koji čuva tradicionalne vrijednosti više od 2000 godina.
U pitanju je Stara maslina, stablo evropske masline za koje se vjeruje da je u Evropi najstarije stablo i jedno od najstarijih na svijetu.
Stablo Stare masline se nalazi u barskom naselju Mirovica u blizini Starog grada i predstavlja zaštitni znak grada Bara i čini jednu atraktivnu turističku atrakciju.
U Istanbulu 2015. godine izvršena je analiza, a rezultat te analize govori da je Stara maslina posađena prije 2240 godina. Pored Stare masline, uzeti su uzorci od još 50 stabala gdje je takođe dobijen nevjerovatan rezultat; šest je starosti između 1000 i 2000 godina, dvadeset između 500 i 1000 godina, dok je ostatak star ispod 500 godina.
Ono što je bitno napomenuti jeste da je 1957. godine zaštićena zakonom i proglašena spomenikom prirode.
Kao što je već navedeno, Stara maslina je jedna od interesantnijih turističkih atrakcija gdje svakodnevno dolaze građani iz više razloga, što zbog njene starosti, što zbog vjerovanja koja se vežu za nju.
Interesantno je da je mjesto u kom se nalazi Stara maslina dobilo ime Mirovica upravo iz razloga jer su se bratstva i porodice mirile ispod masline u periodu krvnih osveta.
Za Staru maslinu se vežu i vjerovanja da su zbog njene dugovječnosti dolazili bolesni kako bi se izliječili, nesrećni da budu srećni a zaljubljeni da bi njihova ljubav duže trajala, pa i dan danas se može vidjeti da se ljudi vjenčaju ispod Stare masline.
Uslov za vrijeme vladavine kralja Nikole glasio je da ako momak hoće da se oženi prvo je morao da posadi 20 stabala masline.
“U narodu je postojala priča da maslina najviše plodova daje kada je ljudima najteže”.

Near Old Bar there is a cultural and historical monument of nature that preserves traditional values ​​for more than 2000 years.
It is the Old Olive, a European olive tree that is believed to be the oldest tree in Europe and one of the oldest in the world.
The Old Olive Tree is located in the Bar settlement of Mirovica near the Old Town and is a their landmark and is an attractive tourist attraction.
An analysis was performed in Istanbul in 2015, and the result of that analysis shows that the Old Olive Tree was planted 2240 years ago.
In addition to the Old Olive Tree, samples were taken from another 50 trees where an amazing result was also obtained; six are between 1000 and 2000 years old, twenty between 500 and 1000 years old, while the rest are under 500 years old.
As already mentioned, the Old Olive Tree is one of the interesting tourist attractions where citizens come every day for several reasons, both because of its age and because of the beliefs associated with it.
It is interesting that the place where the Old Olive Tree is located was named Mirovica precisely because the fraternities and families reconciled under the olive tree during the period of vendetta.
Beliefs are connected to the Old Olive that because of its longevity, the sick came to be healed, unhappy to be happy and people in love so that their love would last longer, so even today it can be seen that people get married under the Old Olive.
The condition during the reign of King Nikola was that if a men wanted to get married, he first had to plant 20 olive trees.
There was a story among the people that olives give the most fruit when it is hardest for people“.